PITy 2015 ng – pobierz program

Jeśli do tej poru corocznie wypełniali Państwo PIT w sposób tradycyjny, mamy dla Państwa dobrą wiadomość. Od tej chwili mogą Państwo wypełnić PIT bez wychodzenia z domu. Umożliwia to nasz program – PITy 2015 ng, który w prosty sposób pomoże wypełnić wymagane dokumenty. Pokrótce przedstawimy Państwu działanie naszego programu oraz jego zastosowanie. Jesteśmy przekonani, iż zbliżający się okres składania deklaracji podatkowych w 2015 roku, odtąd nie będzie stanowić problemu. PIT 2015 NG – pobierz program Jak wypełnić formularz PITy ng 2015? Program umożliwia Państwu wypełnienie dokumentu deklaracji podatkowej w sposób prosty i szybki. Po wejściu w nasz program oraz wybraniu odpowiedniego dokumentu (poza samym PIT-em nasz program posiada wzory wielu pozostałych dokumentów), należy wypełnić odpowiednimi danymi wszystkie wymagane rubryki, po czym wysłać przygotowany formularz do odpowiedniej placówki Urzędu Skarbowego. Nasz program został skonstruowany z myślą o wszystkich użytkownikach, dlatego też jego obsługa jest niezwykle prosta. Dodatkowo, nasz program posiada wbudowany samouczek oraz wszelkie porady odnośnie poprawnie wypełnionego dokumentu. Wypełniając PIT 2015 – Pomagajmy! Oprócz samej korzyści dla podatników, program PITy ng 2015 ma specjalną misję. Udostępniamy go bezpłatnie, aby zachęcić wszystkich podatników do składania deklaracji podatkowej przez internet. Kładziemy jednak nacisk na pewien bardzo ważny przywilej, który posiadamy jako podatnicy. Możemy bowiem oddać 1% naszego podatku, na rzecz dowolnej OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Poprzez umożliwienie Państwu darmowego korzystania z naszego programu ,,PITy 2015 NG”, prosimy jednocześnie o przekazanie 1% na rzecz jednej z tysiąca organizacji. Niestety, często przez pośpiech zapominamy o tym jakże ważnym zapisie, który może naprawdę wiele zdziałać. Dlatego też, nasz program w czasie wypełniania dokumentu, przypomni Państwu o możliwość przekazania 1%, o co gorąco prosimy. Pamiętajmy,...

Pity 2015 – program

Rozliczenia roczne z Urzędem Skarbowym, stwarzają od zawsze problemy z wypełnieniem prawidłowo deklaracji PIT. Na rynku spotkamy wiele programów pomagających wykonać zeznanie roczne w należyty sposób. Coraz częściej spotykamy programy tworzone przez wyspecjalizowane firmy, ułatwiające prawidłowo stworzyć PIT. PIT 2015 – pobierz program Pity 2015 program, do rocznych rozliczeń podatkowych, obejmuje rozliczenia podatku od osób fizycznych i podatku ryczałtowego za 2015r, wraz z potrzebnymi załącznikami. Program ten to w pełni profesjonalne narzędzie z wbudowanymi w program potrzebnymi opisami. Jest on nie tylko udogodnieniem w dokonywaniu obliczeń i kontrolowaniu kwot, limitów czy stawek lecz poprzez wbudowane systemy w postaci pomocy podpowiadającej, znacznie ułatwia prawidłowe sporządzenie formularza. Pomoc kontekstowa na każdym etapie wypełniania PIT zawiera fragmenty ustaw podatkowych i teksty broszur urzędowych. Dotyczy to również przeliczenia dochodów zagranicznych gdzie możemy skorzystać z przykładowych rozliczeń, wykazu stawek diet obowiązujących w poszczególnych państwach. Program pity2015 zawiera również wykaz umów z państwami, które podpisały je w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, przez podatnika. W przypadku rozliczeń ryczałtowych Ministerstwo Finansów nie przygotowuje broszur ułatwiających rozliczenie podatku. Program stworzony przez IPS zawiera wszystkie potrzebne informacje i objaśnienia, dzięki czemu łatwiej możemy rozliczyć podatek ryczałtowy. PIT 2015- pobierz program PITy 2015 IPS Uwaga, w związku z zapytaniami – na stronie nasze-pity.pl znajdziesz program do PITów, który jest wytwórstwa firmy Neonet, który został stworzony na potrzeby fundacji Tęczowy Parasol, a nie (jak część osób śle zapytania) jest to program PITY 2015 IPS od Przedsiębiorstwa Informatycznego. To nie jest program PITy IPS SzP....

PIT-36 Załącznik PIT/B

PIT/B jest załącznikiem do deklaracji rocznej PIT-36 i PIT-36L składanej przez przedsiębiorców. Druk ten musi wypełnić, przede wszystkim, podatnik rozliczający się według zasad ogólnych (18% lub 32%) albo korzystający z podatku liniowego (19%). Formularza tego nie muszą wypełniać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czyli wypełniający PIT-28. PIT/B nie może być składany samodzielnie, jest on załącznikiem, który należy dołączyć do rocznej deklaracji podatkowej (PIT-36, PIT-36L). Jeżeli zdarzy się, że zostanie pominięty w zeznaniu, wtedy należy złożyć korektę. Wspólne rozliczenie małżonków W przypadku, gdy małżonkowie składają wspólne zeznanie podatkowe, załącznik PIT/B muszą złożyć oddzielnie. To samo dotyczy sytuacji, gdy prowadzą odrębne działalności gospodarcze. Gdy małżeństwo posiada wspólnotę majątkową, a jedno z nich prowadzi działalność lub jest wspólnikiem spółki, wtedy deklarację PIT/B składa tylko małżonek będący przedsiębiorcą. To, że wspólnota ta obejmuje również firmę nie ma znaczenia w deklaracji podatkowej. Również, gdy małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się wspólnie na formularzu PIT-36, druk PIT/B wypełniają oddzielnie. Wiele działalności W przypadku, gdy podatnik prowadzi wiele działalności gospodarczych lub znajdują się one w różnych miejscach, a tym samym posiada on większą liczbę ksiąg rachunkowych (przychodów i rozchodów), wtedy należy każdą z firm wykazać na odrębnym druku PIT/B. Trzeba złożyć tyle załączników, ile posiadamy różnych działalności. Jak wypełnić załącznik PIT/B? Na samej górze załącznika PIT/B należy wpisać numer NIP podatnika, potem uzupełniamy rok podatkowy. W następnym wierszu wpisujemy łączną liczbę składanych załączników. W części A wpisujemy dane podatnika, czyli nazwisko, imię, datę urodzenia. Część B dotyczy dochodów i strat z pozarolniczej działalności gospodarczej. Musimy tu wpisać rodzaj prowadzonej firmy, miejsce prowadzenia, REGON. Odpowiednie rubryki trzeba uzupełnić...

PIT wynajmującego mieszkanie

Podatnik wynajmujący mieszkanie lub pokój jest zobowiązany do odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego od uzyskanego z tego tytułu przychodu. Niezależnie od tego czy najemca jest osobą prywatną, czy przedsiębiorcą, powinien zbierać cała dokumentację dotyczącą najmu, to pomoże dokładniej wyliczyć i zapłacić należny podatek. Sposoby rozliczania podatku od wynajmu mieszkania Osoba wynajmująca lokal może wybrać metodę rozliczania podatku z Urzędem Skarbowym. Ważne, aby decyzję w tej sprawie podjąć zaraz po podpisaniu umowy najmu. Podatnik może zdecydować się na opodatkowanie na zasadach ogólnych (18% lub 32%), wtedy podatek płaci się od dochodu tzn. od różnicy między uzyskanym przychodem z wynajmu a kosztami jego uzyskania. Można także rozliczyć najem podatkiem liniowym według stawki 19% w ramach założonej w tym celu firmy. Tutaj w zeznaniu rocznym musimy uwzględnić wszystkie należne przychody z najmu, niezależnie od tego czy są one zapłacone przez najemcę. Kolejnym i najczęściej stosowanym sposobem rozliczania podatku od wynajmu jest ryczałt ewidencjonowany (8,5%), który może stosować osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Zaletą tej metody jest niska stawka podatku, ale za to nie można tu odliczyć kosztów uzyskania przychodu, czyli np. wydatków przeznaczonych na remont wynajmowanego mieszkania albo na zakupu mebli. Jaki PIT wybrać przy wynajmowaniu mieszkania? Korzystając z metody opodatkowania na zasadach ogólnych, wynajmujący musi złożyć deklaracje roczną PIT-36 i tam uwzględnić osiągnięte przychody oraz koszty ich uzyskania. W zeznaniu tym podatnik powinien także wpisać wszystkie inne dochody, które są opodatkowane tą samą metodą, mogą to być np. renty, emerytury lub zarobki z pracy na etacie. W przypadku, gdy wynajmowana nieruchomość jest własnością obojga małżonków, wtedy każdy z nich powinien złożyć oddzielną deklaracje PIT-36, a uzyskane przychody podzielić na pół. Zeznanie...

PIT dla prowadzącego firmę (działalność gospodarcza)

Po zmianie przepisów, założenie działalności gospodarczej jest nieco prostszą sprawą, wszystkie formalności możemy załatwić wpisując naszą firmę do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W ten sposób podatnik, za jednym razem, zgłasza swoją działalność do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, KRUS-u i innych urzędów. Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podatnik musi wybrać zasady opodatkowania i rozliczania firmy. Od tej decyzji zależeć będzie sposób składania rocznej deklaracji PIT i naliczanie miesięczne lub kwartalne podatku do zapłaty. Jak rozliczać działalność gospodarczą? Właściciele małych przedsiębiorstw, o dochodach nieprzekraczających 85 tys. zł rocznie i posiadający duże koszty uzyskania przychodów, mogą zdecydować się na zasady ogólne opodatkowania według skali 18% lub 32% oraz prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów. Dla większych firm, o zyskach powyżej 85 tys. zł rocznie, korzystniejsze jest rozliczanie się za pomocą podatku liniowego, który, niezależnie od kwoty przychodów, wynosi 19%. Właściciel przedsiębiorstwa może także zdecydować się na podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych. W tej metodzie rozliczania podatnik nie może odliczyć kosztów prowadzenia firmy, a podatek płaci procentowo od całego naliczonego przychodu. Oprocentowanie zależy od wykonywanych usług i waha się od 3 do 20%. Przedsiębiorca może także wybrać kartę podatkową, wtedy płaci zawsze stałą kwotę podatku. Jakie PIT-y składać? Rodzaj PIT-u zależy od tego, jaką przedsiębiorca wybrał metodę opodatkowania swojej firmy. Jeśli podatnik rozlicza przedsiębiorstwo według zasad ogólnych, wtedy musi swoje przychody wpisać w zeznanie PIT-36. Właściciel firmy, uzyskującej przychody opodatkowane podatkiem liniowym, musi złożyć deklarację roczną na druku PIT-36 L. Przedsiębiorca korzystający z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składa PIT-28. Podatnicy rozliczający swoją firmę za pomocą karty podatkowej skorzystają z druku PIT-16A. Przedsiębiorcy rozliczający się na druku PIT-16A i PIT-28, składają deklarację...

Jak wypełnić PIT-36?

PIT-36 składają w Urzędzie Skarbowym podatnicy, których przychody opodatkowane były wg skali podatkowej 18% lub 32%. Formularz ten dotyczy podatników, którzy nie korzystają z pośrednictwa płatnika, więc muszą samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek dochodowy. Kto składa PIT-36? PIT-36 dotyczy tych podatników, którzy rozliczają podatek samodzielnie lub otrzymują przychody z kilku źródeł. Są to, np. osoby, których działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, czyli prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i podatnicy zajmujący się działami specjalnymi produkcji rolnej. PIT-36 zobowiązani są złożyć także podatnicy, którzy uzyskali przychód z najmu, dzierżawy, poddzierżawy  lub zawarli inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowaną na ogólnych zasadach (podatnicy nie wybrali opodatkowania ryczałtem w zakresie tych umów). Również osoby zarabiające za granicą lub uzyskujące przychody ze źródeł położonych za granicami Polski są zobowiązane do rozliczenia się na formularzu PIT-36. Taka sama forma rozliczenia dotyczy podatników, którzy korzystają z tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Rozliczenie z małżonkiem i osoba samotnie wychowująca dziecko W przypadku, gdy każdy z małżonków posiada przychody z innych źródeł, a jeden z nich musi rozliczyć się np. na druku PIT-37, drugi na PIT-36, wtedy małżeństwo powinno dokonać wspólnego podsumowania rocznego na formularzu PIT-36. To samo dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko. W sytuacji, gdy jedna z wyżej wymienionych osób rozlicza się z użyciem formularzy PIT-28, PIT-36 L lub jest objęta podatkiem tonażowym albo kartą podatkową, wtedy każdy z podatników musi rozliczyć się samodzielnie. W przypadku małoletniego dziecka, które nie musi rozliczać się samodzielnie należy użyć formularza PIT-36, doliczając jego dochody. Deklaracja ta służy także podsumowaniu strat z lat ubiegłych. Wypełnianie...

Jak wypełnić ZAP-3?

Formularz ZAP-3 zastąpił NIP-3 od 1 stycznia 2012 roku. Teraz nie trzeba zgłaszać każdej zmiany danych osobowych. Urząd Skarbowy otrzymuje taką aktualizację dzięki centralnemu rejestrowi PESEL. Kto składa ZAP-3? ZAP-3 to zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, która jest objęta rejestrem PESEL, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne. W jakim celu składa się ZAP-3? Formularz ZAP-3 składa podatnik, który chce poinformować Urząd Skarbowy o zmianie adresu zamieszkania. Warto zwrócić uwagę, że adres zamieszkania nie musi być wcale taki sam, jak adres zameldowania. Jeżeli jednak te dwa adresy są identyczne, tzn. zmienił się adres zameldowania, nie trzeba informować o tym fiskusa. Urząd Skarbowy otrzyma nowe dane automatycznie z centralnego rejestru PESEL. ZAP-3 składają również podatnicy, którzy chcą otrzymywać zwrot nadpłaty podatku na osobisty rachunek bankowy albo gdy chcą zaktualizować numer tego rachunku. Również podatnicy, którzy już nie chcą otrzymywać zwrotów na rachunek bankowy, muszą złożyć aktualizację ZAP-3. Wypełnianie ZAP-3 Zap-3 to krótki formularz, którego właściwe wypełnienie nie powinno sprawić większego problemu. Na początek podatnik wpisuje swój numer PESEL, a w części A określa miejsce złożenia zgłoszenia (naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowany jest formularz). Część B to dane podatnika. Podajemy tu dane identyfikacyjne, aktualny adres miejsca zamieszkania (nie mylić z adresem zameldowania). Jeśli adres do korespondencji różni się od adresu przed chwilą wpisanego, należy również wypełnić sekcję B.3. Można również podać numer telefonu i adres e-mail, chociaż dane te nie są obowiązkowe. W części B.5 podatnik wpisuje dane dotyczące rachunku bankowego, gdy chce, żeby zwrot nadpłaty podatku został przelany na to właśnie konto....

PIT-37: załącznik PIT/D

PIT/D jest załącznikiem do deklaracji podatkowej, dlatego nie można go składać samodzielnie. Formularz przeznaczony jest dla osób, które rozliczają nabyte w minionych latach ulgi budowlane. Warto pamiętać, że bez względu na to, czy podatnicy rozliczają się samodzielnie, czy z małżonkiem, zawsze składają jeden formularz PIT/D. Kto składa PIT/D? Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów dokładnie określa, kto może złożyć załącznik PIT/D i jakie ulgi za jego pomocą można odliczyć. W tym wypadku wariantów mamy kilka. Załącznik PIT/D wypełniają podatnicy, którzy korzystają z tzw. ulgi odsetkowej z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w latach 2002-2006 lub odsetek kredytu refinansującego wcześniej zaciągnięty kredyt mieszkaniowy. Kredyt spłacany nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 roku. W tym wypadku trzeba pamiętać, że jeśli ktoś po raz pierwszy odlicza ulgę odsetkową, wraz z załącznikiem PIT/D musi złożyć oświadczenie PIT-2K. Z formularza PIT/D korzystają również osoby kontynuujące gromadzenie środków na jednym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w tym samym banku, który prowadzi kasę mieszkaniową. Ten sam załącznik wypełniają podatnicy, którzy odliczają wydatki poniesione na spłatę kredytu z banku lub pożyczki z zakładu pracy na cele mieszkaniowe określone art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późniejszymi zmianami). Kredyt ten dotyczy lat 1992-1993. Ostatnim wariantem wypełnienia PIT/D jest korzystanie z ulgi remontowej. Dokładnie chodzi o wydatki na cele mieszkaniowe (również remont lub modernizacja mieszkania, domu), które do tej pory nie znalazły pokrycia w dochodzie, przychodzie albo w podatku za te lata. Warunkiem jest jednak sytuacja, gdy nie nastąpiło przedawnienie prawa do korzystania z tego...

PIT-37: załącznik PIT/O

PIT/O jest jednym z najczęściej wykorzystywanych załączników do deklaracji podatkowej PIT-37. Pomimo, że PIT/O nie jest obszerny, czasami jednak sprawia problemy jego poprawne wypełnienie. PIT/O nie funkcjonuje jako samodzielna deklaracja. Zawsze składa się go, jako załącznik. Formularz ten można stosować zarówno przy indywidualnym rozliczaniu, jak również przy składaniu wspólnej deklaracji przez małżonków. Kto składa PIT/O? PIT/O to formularz wykorzystywany do odliczeń od przychodu lub podatku, z wyjątkiem odliczeń na wydatki mieszkaniowe. PIT/O wypełniają podatnicy, którzy dokonali darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i kościołów, krwiodawstwa, ponieśli wydatki na cele rehabilitacyjne lub dokonali wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Formularz ten wypełniają także osoby, które nabyły nowe technologie albo dokonały zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Tutaj również wykazuje się ulgi na wyszkolenie uczniów i składki ZUS z umowy aktywizacyjnej. Najpopularniejsze są dwie ulgi: za użytkowanie sieci Internet oraz ulga prorodzinna. Z tej pierwszej można korzystać tylko przez 2 następujące po sobie lata. Limit odliczenia to 760 zł. Ulga prorodzinna na jedno dziecko została ograniczona do dochodu rocznego rodziców nieprzekraczającego 56 tyś. zł. W przypadku dwóch i więcej dzieci nie ma takiego limitu. Na pierwsze i drugie dziecko przysługuje ulga 92,67 zł miesięcznie, na trzecie – 139,01 zł miesięcznie, a na czwarte i więcej – 185,34 zł miesięcznie. Instrukcja wypełniania PIT/O W części A wpisuje się dane podatnika, a w B wykazujemy ulgi oraz odliczenia od dochodu (np. za Internet) Część C dotyczy odliczenia od podatku (np. ulga na dzieci), a w części D wpisujemy informacje o przekazanych darowiznach (również dane obdarowanych). W ostatniej części formularza PIT/O powinny znaleźć się dane dzieci, których dotyczy ulga prorodzinna z części...

PIT-37: załącznik PIT-2K

PIT-2K składa się do tej samej deklaracji podatkowej, do której został dołączony PIT/D. Jest to możliwe zarówno, gdy podatnik rozlicza się indywidualnie, jak również wspólnie z małżonkiem. PIT-2K jest ważnym załącznikiem, ponieważ przy jego pomocy można ustalić wysokość poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe. Kto składa PIT-2K? Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, załącznik PIT-2K składają podatnicy pierwszy raz odliczający wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów mieszkaniowych lub odsetek kredytów zaciągniętych na spłatę pożyczek mieszkaniowych. Jest to tzw. ulga odsetkowa. PIT-2K składa się tylko raz. Małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie składają również jeden załącznik PIT-2K. Warto wiedzieć, że podatnicy rozliczający się w roku zakończenia inwestycji mieszkaniowych, a także w następnym roku po jej zakończeniu, mogą bez przeszkód odliczyć odsetki zapłacone jeszcze przed ukończeniem tej inwestycji. Co to jest ulga odsetkowa? Ulga odsetkowa pozwala odliczyć od dochodu odsetki kredytu zaciągniętego na własne potrzeby mieszkaniowe. Trzeba od razu zaznaczyć, że dotyczy to kredytów zaciągniętych w latach 2002 – 2006 lub później refinansowanych. Oczywiście refinansowanie dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych przed rokiem 2007. Spłata takiego kredytu nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2027 roku. Niestety, nie można odliczyć odsetek od kredytu zaciągniętego na inny cel, ale przeznaczonego na cele mieszkaniowe, jak również na usuwanie skutków powodzi. Z ulgi odsetkowej nie skorzystają również podatnicy, którzy odliczali od dochodu wydatki poniesione na zakup gruntu, budowę, przebudowę domu lub ponieśli koszty związane z wkładem budowlanym albo mieszkaniowym do spółdzielni mieszkaniowej. Istotne jest dokładne udokumentowanie poniesionych kosztów. Odliczyć można tylko odsetki, które faktycznie już zostały zapłacone, a nie odsetki należne z tytułu zaciągniętego kredytu, ale jeszcze nieuregulowane. Należy posiadać dokument potwierdzający termin oraz wysokość zapłaconych odsetek....