PIT-36 Załącznik PIT/B

PIT/B jest załącznikiem do deklaracji rocznej PIT-36 i PIT-36L składanej przez przedsiębiorców. Druk ten musi wypełnić, przede wszystkim, podatnik rozliczający się według zasad ogólnych (18% lub 32%) albo korzystający z podatku liniowego (19%). Formularza tego nie...

PIT wynajmującego mieszkanie

Podatnik wynajmujący mieszkanie lub pokój jest zobowiązany do odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego od uzyskanego z tego tytułu przychodu. Niezależnie od tego czy najemca jest osobą prywatną, czy przedsiębiorcą, powinien zbierać cała dokumentację dotyczącą najmu,...

Jak wypełnić PIT-36?

PIT-36 składają w Urzędzie Skarbowym podatnicy, których przychody opodatkowane były wg skali podatkowej 18% lub 32%. Formularz ten dotyczy podatników, którzy nie korzystają z pośrednictwa płatnika, więc muszą samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek dochodowy. Kto...