Jak wypełnić ZAP-3?

Formularz ZAP-3 zastąpił NIP-3 od 1 stycznia 2012 roku. Teraz nie trzeba zgłaszać każdej zmiany danych osobowych. Urząd Skarbowy otrzymuje taką aktualizację dzięki centralnemu rejestrowi PESEL. Kto składa ZAP-3? ZAP-3 to zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej...

PIT-37: załącznik PIT/D

PIT/D jest załącznikiem do deklaracji podatkowej, dlatego nie można go składać samodzielnie. Formularz przeznaczony jest dla osób, które rozliczają nabyte w minionych latach ulgi budowlane. Warto pamiętać, że bez względu na to, czy podatnicy rozliczają się...

PIT-37: załącznik PIT/O

PIT/O jest jednym z najczęściej wykorzystywanych załączników do deklaracji podatkowej PIT-37. Pomimo, że PIT/O nie jest obszerny, czasami jednak sprawia problemy jego poprawne wypełnienie. PIT/O nie funkcjonuje jako samodzielna deklaracja. Zawsze składa się go, jako...

PIT-37: załącznik PIT-2K

PIT-2K składa się do tej samej deklaracji podatkowej, do której został dołączony PIT/D. Jest to możliwe zarówno, gdy podatnik rozlicza się indywidualnie, jak również wspólnie z małżonkiem. PIT-2K jest ważnym załącznikiem, ponieważ przy jego pomocy można ustalić...

PIT emeryt / rencista

Emeryci i renciści są w tej uprzywilejowanej sytuacji, że nie muszą sami składać rocznej deklaracji PIT. Czasami jednak samodzielne rozliczenie z Urzędem Skarbowym jest korzystne lub nawet niezbędne. W Polsce emerytów i rencistów rozlicza zazwyczaj odpowiedni organ,...

NIP-7 druk

NIP-7 to zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne osoby fizycznej, która jest podatnikiem lub płatnikiem. Od 1 lipca 2013 roku można go składać drogą elektroniczną. Druk NIP-7 można składać z następującymi załącznikami: NIP-C (informacja o miejscu prowadzenia...