Podatnik wynajmujący mieszkanie lub pokój jest zobowiązany do odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego od uzyskanego z tego tytułu przychodu.

Niezależnie od tego czy najemca jest osobą prywatną, czy przedsiębiorcą, powinien zbierać cała dokumentację dotyczącą najmu, to pomoże dokładniej wyliczyć i zapłacić należny podatek.

Sposoby rozliczania podatku od wynajmu mieszkania

Osoba wynajmująca lokal może wybrać metodę rozliczania podatku z Urzędem Skarbowym. Ważne, aby decyzję w tej sprawie podjąć zaraz po podpisaniu umowy najmu. Podatnik może zdecydować się na opodatkowanie na zasadach ogólnych (18% lub 32%), wtedy podatek płaci się od dochodu tzn. od różnicy między uzyskanym przychodem z wynajmu a kosztami jego uzyskania.

Można także rozliczyć najem podatkiem liniowym według stawki 19% w ramach założonej w tym celu firmy. Tutaj w zeznaniu rocznym musimy uwzględnić wszystkie należne przychody z najmu, niezależnie od tego czy są one zapłacone przez najemcę.

Kolejnym i najczęściej stosowanym sposobem rozliczania podatku od wynajmu jest ryczałt ewidencjonowany (8,5%), który może stosować osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Zaletą tej metody jest niska stawka podatku, ale za to nie można tu odliczyć kosztów uzyskania przychodu, czyli np. wydatków przeznaczonych na remont wynajmowanego mieszkania albo na zakupu mebli.

Jaki PIT wybrać przy wynajmowaniu mieszkania?

Korzystając z metody opodatkowania na zasadach ogólnych, wynajmujący musi złożyć deklaracje roczną PIT-36 i tam uwzględnić osiągnięte przychody oraz koszty ich uzyskania. W zeznaniu tym podatnik powinien także wpisać wszystkie inne dochody, które są opodatkowane tą samą metodą, mogą to być np. renty, emerytury lub zarobki z pracy na etacie. W przypadku, gdy wynajmowana nieruchomość jest własnością obojga małżonków, wtedy każdy z nich powinien złożyć oddzielną deklaracje PIT-36, a uzyskane przychody podzielić na pół. Zeznanie takie należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia 2015 roku.

pit 36 dla wynajmującego mieszkanie

Korzystając z ryczałtu ewidencjonowanego, podatnik jest zobowiązany złożyć deklaracje PIT-28, którą składa się do 31 stycznia następującego po danym roku podatkowym.

wynajem mieszkania - ryczałt ewidncjonowany pit-28

Gdy rozliczamy wynajem mieszkania podatkiem liniowym, także wypełniamy deklarację PIT-36, a nasze przychody uwzględniamy w części przeznaczonej dla podatników posiadających pozarolniczą działalność gospodarczą.

Każdy wynajmujący musi do 20 stycznia nowego roku złożyć oświadczenie w Urzędzie Skarbowym o wybranej metodzie opodatkowanie wynajmu. W przeciwnym wypadku pozostaje przy zeszłorocznym sposobie rozliczania podatku.

Zaliczki z tytułu najmu należy naliczać i wpłacać w systemie miesięcznym.